Ing. Vlasta Lochmanová

starostka obce
předsedkyně místního sdružení

Kostelec 260
696 51  Kostelec