Ing. Miroslav Tofel

starosta obce
místopředseda místního sdružení

č.p. 343
739 47  Kozlovice