Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vavřinec Pečinka

předseda oblastního sdružení

Lukáš Kőnig

místopředseda oblastního sdružení

Iveta Wilczková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Daniel Adámek

člen oblastní rady

Jan Karásek

člen oblastní rady

Yveta Kovalčíková

členka oblastní rady

Robin Lotko

člen oblastní rady

Pavel Mlýnek

člen oblastní rady

Martin Suder

člen oblastní rady

Eduard Viznar

člen oblastní rady

Tomáš Vojtek

člen oblastní rady