Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

František Kopecký

předseda oblastního sdružení

Lukáš Kőnig

1. místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Vojtek

místopředseda oblastního sdružení

Daniel Adámek

člen oblastní rady

Yveta Kovalčíková

členka oblastní rady

Robin Lotko

člen oblastní rady

Pavel Mlýnek

člen oblastní rady

Vavřinec Pečinka

člen oblastní rady

Martin Suder

člen oblastní rady

Karel Vojkovský

člen oblastní rady

Iveta Wilczková

členka oblastní rady