Dokončení  krytého bazénu je reálné i bez dotací...
29. února 2016

Martin Paštika: Dokončení krytého bazénu je reálné i bez dotací...

Na začátku tohoto roku by se měl schválit Strategický plán města na období 2016-2022, kde jako jedna z priorit je dokončení výstavby krytého plaveckého bazénu ve Vimperku.

Tato investice byla předmětem intezivní a „náročné“ diskuse v posledních 10 letech a mohu jen pozitivně hodnotit, že v současnosti již získalo dokončení výstavby bazénu i podporu vimperské veřejnosti. V minulém roce byla dokončená realizace první etapy bazénu, na kterou Město Vimperk ziskalo v roce 2013 dotaci ve výši 27 mil. Kč a  vzhledem k tropickému létu  byla existence nového bazénu  určitě pozitivně vnímána u vimperské veřejnosti... 

Vimperk může konečně využít svůj potenciál a do budoucnosti prosperovat jako turistické centrum na Šumavě. Tímto směrem by měli být nastaveny i investiční priority. Vimperk potřebuje nějaký pozitivní impuls – „stavební kámen“, který by přinesl větší turistickou návštěvnost našeho města – větší kupní sílu, zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí, větší zaměstnanost, zlepšení infrastrukry služeb a to nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Vimperk by se mohl stát skutečně výhledávaným „městem pro život“. Právě dokončení výstavby krytého plaveckého bazénu může být tímto „impulsem“.

V současné době tedy nalezneme v Strategickém plánu města jako jeden z hlavních prioritních záměrů dostavbu krytého plaveckého bazénu. Ovšem ve stejném čase zde zaznívá názor, že dostavbu tohto bazénu je možno udělat jen za podpory dotačních peněz, a přitom je dnes již známo, že žádné dotační peníze z evropských fondů na tento typ investic už nebudou.. Takže nakonec nebudeme nic dělat..?

 Jsem rád, že byl prosazen názor, že je nutno zpracovat alternativní studii cílového stavu areálu vodních sportů ve Vimperku, kde bude i upraven model následného provozovaní bazénu z pohledu provozních nákladů.  Tato základní studie by měla být zpracována nejpozdéji do 6 měsíců. Pak by se měl posoudit stávající zpracovaný projekt bazénu, který radnice již má k dispozici, a kde se domnívám, že už toto projektové řešení neodpovídá novým trendům ve výstavbě bazénů (pozn.Vimperk už nebude mít šanci postavit druhý bazén...)  s nově předloženým konceptem dostavby krytého bazénu (návrh nového řešení bazénu s lepším využítím vnitřní dispozice a zlepšením energetické náročnosti provozu bazénu). Zde jsem přesvědčen, že radnice a následně zastupitelstvo se shodně na finálním konceptu bazénu. Co ovšem dále..? Budou zde opět argumenty, že si nemůžeme dovolit profinancovat  tak velikou investici  pouze z vlastních zdrojů a musíme čekat na dotace, které ovšem reálně nepřijdou...

Před 10 lety byla dokočena investice výstavby třech bytových domů v ulici Pod Pekárnou na sídlišti Míru ve Vimperku v celkové hodnotě 78,5 mil. Kč, přičemž Město Vimperk se  podílelo na této investici vlastními zdroji ve výši 46,2 mil. Kč, které musí teď splácet až do roku 2022 při roční splátce 3,6 mil. Kč včetně úroků (!)  Myslim, že každý v našem městě zná dobře situaci na bytovém trhu a po zrušení vojenských posádek ve Vimperku určitě nebyl důvod takto utrácet vlastní peníze města do výstavby nových bytových domů... Takže kdyby jsme nestavěli domy Pod Pekárnou, tak už máme na polovinu hodnoty krytého bazénu... Mohl bych jmenovat i jiné investice, které město za poslední období realizovalo a jejich významnost pro rozvoj města je diskutabilní... Nicméně zde chci jen ukázat, že radnice, popř. zastupitelstvo je schopno „utrácet“ a dokonce pak i zpětně splácet tyto výdaje v řádech desitek miliónů korun... Takže je to jen o nastavení priorit a k tomu snad právě bude sloužit Strategický plán města na období 2016-2022...

Jsem přesvědčen, že vimperský krytý bazén by se měl dostavět. Domnívám se, že základní rolí zastupitelů není řídit a rozhodovat o běžných záležitostech města jsou majetkové záležitosti (prodeje pozemků..), odsouhlasení vyhlášek města,  odsouhlasení rozpočtu, kde z 90% jsou povinné výdaje města, resp. výdaje, které město musí vynaložit při své činnosti, nastavených povinnostech – toto stejně reálně připravují úředníci na Městkém úřadu a následně jsou zodpovědní za realizaci těchto rozhodnutí... Zastupitel by měl být primárně vizionář, který má v hlavě základní priority a jasnou představu kam směrovat město a hlavně by měl umět přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí.... Takže pokud hovoříme o výstavbě bazénu ve Vimperku, na který reálně v budoucích letech nebude možno získat žádnou dotaci a pokud zastupitelé souhlasí, že dostavba krytého bazénu je jedna z rozvojových priorit, tak by měli umět přijmout zodpovědnost a rozhodnout o realizaci dokončení této investice v hodnotě cca 100-120 mil. Kč, kdy financování zajistí z vlastních zdrojů, resp. z úvěru od banky... Toto rozhodnutí bude znamenat, že Město Vimperk bude muset v období budoucích 20 let splácet cca 5 mil Kč ročně, ale budeme mít bazén a  budeme moci říci, že jednu z rozvojových priorit města jsme splnili... Pokud někteří lídé v zastupitelstvu budou hledat důvody, proč to nejde, tak asi nejsou těmi správnými volenými zastupci v samosprávě...

Věřím, že většina zastupitelů Vimperka podpoří tuto investici a přijme zodpovědnost a bude hlasovat za dostavbu bazénu i bez podpory dotačných zdrojů a někdy v roce 2020 budou navštevníci Vimperka a místní obyvatelé mít možnost navštívit krytý plavecký bazén

Ing. Martin Paštika, MBA.

Ing. Martin Paštika, MBA.

člen místní rady
člen strany

Více o autorovi