5. listopadu 2020

Proč náměstek pro průmysl? Žádný jiný kraj to nemá!!!

A žádný jiný kraj taky nemá černouhelné doly OKD, na kterých je ekonomicky závislých skoro 30 000 lidí. Žádný jiný kraj nemá 750 000 obyvatel v domácnostech vytápěných spalováním černého uhlí z OKD. A žádný jiný kraj nemá hutě s vysokými pecemi závislými na černém uhlí z OKD, které dávají práci desítkám tisíc lidí. A žádnému jinému kraji neřekla vláda, že mu příští rok ty doly zavře. Takže inspiraci jsem nehledal u nás, ale tam, kde takovou situaci zvládli.

Jsem přesvědčen, že není čas hledat nějaké třetí cesty a jedinou možností je okopírovat nějaký úspěšný model transformace uhelného regionu. Třeba Porýní Vestfálsko, kde před pár lety pracoval v černouhelných dolech 30 000 lidí a dnes jen 2 400. A Porýní Vestfálsko má svého náměstka pro Průmysl, energetiku, digitalizaci a inovace. Takže inspirace byla třeba tady.

Téma útlumu dolů a s tím spojených problémů tady samozřejmě je už delší dobu. Kraj toto téma ale začal řešit počátkem roku 2019, kdy se objevila možnost zapojení do Uhelné platformy. Pak přišel GreenDeal a zelená budoucnost Evropy.

Jsou na to různé názory a s tím spojené katastrofické scénáře pro Evropu, Česko a samozřejmě i náš kraj. Já jsem ale přesvědčen, že to je naopak naprosto neopakovatelná šance, jak díky evropským miliardám opravdu náš kraj změnit.

Všichni do jednoho v zimě nadáváme na smog, z kraje odcházejí desetitisíce lidé z důvodu špatného ovzduší, investoři se tady moc nehrnou – tak jaké další argumenty potřebujeme? Dohodněme se, že v roce 2030 v kraji nebude jediný komín na uhlí a pojďme do toho!

Navrhuji překopat krajskou energetiku jako první v Česku. V Bruselu na to leží naprosto neuvěřitelná kupa peněz, která tam za pár let nebude. Takže buďme v Česku první, protože první bere vše. A kraj by měl být hybatelem těchto změn. Proto vzniká funkce náměstka pro energetiku.

K definitivnímu rozhodnutí vyměnit roli náměstka pro dopravy, který bude v příštích pár letech stříhat jednu pásku na novém obchvatu za druhým, zatímco já budu bohužel zavírat jeden důl za druhým, přišlo při návštěvě na ministerstvu financí v září tohoto roku.

S panem hejtmanem jsme po jednání s vedením ministerstva, které je majitelem OKD pochopili, že z Prahy do Ostravy je asi milionkrát dál, než z Ostravy do Prahy. A že pokud nebudeme hodně hlasití, neuspějeme. Bylo jasné, že takovou roli musí sehrát politický náměstek s jasně vymezenou kompetencí. Proto jsme se při koaličních jednáních dohodli, že taková funkce vznikne. A zároveň bych si moc přál, aby za 4 roky už nemusela být. Abychom stihli ty zásadní změny nastartovat v příštích 4 letech.

A tím jsme u toho, co vlastně budu mít na starost. Mám sice sepsaný několika stránkový dokument, ale dovolím si vypíchnout jen tři hlavní témata:

  • Nesmí zhasnout kotle v třebovické teplárně, protože by několik set tisíc lidí prostě zmrzlo.
  • Nesmí zhasnout koksárenské baterie v Třinci a Kunčičkách, protože by více než sto tisíc lidí přišlo o práci.

To budou dva hlavní úkoly pro průmyslového náměstka.

A jeden úkol je opravdu politický a týká se veřejných zakázek na zahlazování důsledků těžby jak u podniku OKD, tak u Diama. Představa, že se zakázky budou soutěžit pouze na cenu a práce tak budou dělat firmy s najatými bulharskými a ukrajinskými dělníky, zatímco propuštění lidé z Karvinska budou doma na dávkách, je strašná a byla by pro psychiku lidí možná ještě více devastující, než samotné zavírání dolů.

Práce tedy bude více než dost. Samozřejmě to ale nebude v žádném případě o jednom člověku, bude to záležet na nás všech. A proto nabízím spolupráci napříč politickým spektrem, protože se domnívám, že všichni máme jeden společný zájem.

Děkuji Vám tímto za podporu a těším se na spolupráci při přeměně našeho kraje na kraj zelený a bezuhelný.

Projev byl přednesen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 5. listopadu 2020.

Ing. Jakub Unucka, MBA

náměstek hejtmana