JUDr. Šárka Cechová

místostarostka městské části
členka oblastní rady