Ing. Josef Svoboda

místostarosta města
člen oblastní rady

Vídeňská 699
691 23  Pohořelice