Ing. Josef Svoboda

místostarosta města

Vídeňská 699
691 23  Pohořelice