Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Weber

předseda oblastního sdružení

Petr Vychodil

1. místopředseda oblastního sdružení

David Minařík

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Žalud

místopředseda oblastního sdružení

Jitka Egartová

členka oblastní rady

Jiří Huml

člen oblastní rady

Soňa Chalupová

členka oblastní rady

Milan Karšňák

člen oblastní rady

Eva Kaufmanová

členka oblastní rady

Luděk Palek

člen oblastní rady

Patrik Repš

člen oblastní rady

Vladimír Stolz

člen oblastní rady

Kateřina Zusková

členka oblastní rady