Komentář k datům o vývoji nezaměstnanosti
8. dubna 2014

Jan Skopeček: Komentář k datům o vývoji nezaměstnanosti

Pokles podílu nezaměstnaných z únorových 8,6 % na březnových 8,3 % je možné přičíst dobrému počasí a s tím spojenému dřívějšímu zahájení sezónních prací zejména ve stavebnictví. Celkový počet nezaměstnaných, kterých evidují úřady práce 608 315, je ale nadále hrozivě vysoké číslo, které ukazuje na strukturální, resp. systémové potíže našeho trhu práce.

 
V následujících měsících je možné očekávat další menší poklesy počtu nezaměstnaných souvisejících s pokračujícím nárůstem objemu sezónních prací. Výraznější snížení počtu nezaměstnaných je ale možné očekávat až s vyšším a dlouhodobějším růstem české ekonomiky, který bude generovat nová pracovní místa, jejichž počet je stále velmi nízký. Pomoci vytvořit nová pracovní místa by mohlo snížení vedlejších nákladů práce. V míře zatížení práce povinnými odvody jsou naši zaměstnavatelé nad průměrem zemí OECD. Pokles těchto odvodů, spolu s liberalizací zákoníku práce, by přispěl k vyšší motivaci podniků nabízet větší počet pracovních míst.
 
Pokud jde o strukturu uchazečů o práci, vysoký podíl zaznamenávají např. administrativní pracovníci, zatímco zaměstnavatelé mají zájem o pracovníky ve strojírenských oborech, tedy technicky vzdělané uchazeče. Větší důraz našeho školského systému na technické obory může do budoucna významně snižovat riziko stále vyššího podílu nezaměstnaných mezi mladými.
Ing. et Ing. Jan Skopeček

Ing. et Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi