Komentář ke zveřejněným datům ČSÚ
1. dubna 2014

Jan Skopeček: Komentář ke zveřejněným datům ČSÚ

Pokles deficitu veřejných financí v poměru k HDP v roce 2013 téměř o 3 procentní body oproti roku 2012 na úroveň 1,44 % je úspěchem strategie fiskální konsolidace vlád vedených ODS.

 
Přesto, že se na nižším deficitu podílely i  klesající investice veřejného sektoru, nebylo by bezprecedentního zlepšení v hospodaření státu dosaženo bez systémových změn a úspor v sociálních výdajích a v provozních nákladech státu. ČR tak díky vládám ODS patří mezi evropskými zeměmi k nejlepším hospodářům, což se projevuje důvěrou finančních trhů a jedněmi z nejnižších úrokových sazeb z vládního dluhu. Je to dárek, který v podobě nižších nákladů na obsluhu veřejného dluhu předala ODS nové vládě.
 
Bohužel mám obavy, zda rozhazovačná politika současné vlády bude schopná v tomto trendu pokračovat. Osobně jsem přesvědčen, že nikoliv. Již dnes se ukazuje, ze vláda nebude mít dostatečné prostředky na pokrytí všech svých megalomanských plánů, které zřejmě uhradí na úkor vyššího dluhu. Přitom ani aktuální zlepšená čísla za rok 2013 by neměla být cílovým stavem.
 
Normální je nemít deficity žádné, k čemuž je třeba razantně snížit veřejné přerozdělování a hledat další úspory na výdajové straně rozpočtu.
Ing. et Ing. Jan Skopeček

Ing. et Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady

Více o autorovi