Události, komentáře
19. března 2014

Jan Skopeček: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A ve studiu jsou ekonomický expert ODS Jan Skopeček, pak také poslanec za hnutí ANO Jan Volný a poslance za ČSSD Václav Votava, oba ze sněmovního rozpočtového výboru. Dobrý večer. Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Dobrý večer. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Dobrý večer. Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Dobrý večer. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Podle toho, co říkal ministr financí, tak nebude zavedena jednotná sazba DPH. Proč, pane poslanče?

 

Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

My jsme proti jednotné sazby DPH vystupovali už dříve v Poslanecké sněmovně za minulé vlády. Myslím si, že to není dobré, aby byla zavedena, vždy jsme navrhovali jiný formát DPH, samozřejmě nižší než, než byl schválen. Víte dobře, že třeba daň z přidané hodnoty ta snížená vzrostla během několika let z 5 % až na 15 %. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče, jak velká šance je na to, že bude v nějaké dohledné době zavedena třetí sazba DPH? 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Tak jak říkala dneska paní náměstkyně Hornochová, která v podstatě rekapitulovala a určovala směr, jak budou se vyvíjet kroky kolem daní, které máme v koaliční smlouvě, tak samozřejmě počítáme to. Ona tam řekla několik cifer, jedna cifra je 5 %, jedna cifra je 10 %. Předpokládám, že to bude v tomto rozmezí... 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, pane poslanče, to, co vy teď rekapitulujete, to naši diváci viděli, dokonce několikrát v průběhu dnešního dne. Já se ptám na to, jak velká šance je, že ta třetí sazba bude zavedena, protože to, co jsem od paní náměstkyně slyšel, bylo, že to je velice citlivá politická věc. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Bude to nepochybně v nejbližším možným termínu, který dovolí legislativní proces. Teď se upřesňuje přesně, jestli to bude v tom rozmezí 5 až 10 %. Někde tam. A bude to v nejbližší možný době. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Takže jinými slovy, teď jste slyšel, pane Skopečku, že je hotovo se třetí sazbou daně DPH. Jde akorát o to, jak bude vysoká. To bude politické rozhodování pravděpodobně. Je to dobrá zpráva? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já si nemyslím, že to je dobrá zpráva. Já si nemyslím, že je dobré zavádět třetí sazbu. Já preferuji systém daňový, aby byl jednoduchý, co možná nejjednodušší a zavádění třetí sazby ho příliš nezjednodušuje, přímo naopak. A já bych spíše preferoval, aby ty dvě sazby současné směřovaly postupně v průběhu dalších let k sobě. To znamená, aby se ta vyšší sazba snižovala, ta nižší zvyšovala, aby k sobě dospěly někdy v budoucnu k jednotné sazba DPH. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Jenom úplně čistě technicky, co je na tom tak komplikovaného, když místo dvou sazeb bude mít Česká republika tři? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já mám pocit, že dvě sazby DPH stačí. Je to i model, který vidíme v jiných západoevropských zemích. A samozřejmě to znepřehledňuje systém a umožňuje to případně i podnikatelům, aby nějakým způsobem rámci třech sazeb přehazovali své tržby mezi jednotlivé položky. Čili je tam větší šance na daňové úniky. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
 

Ještě jedna výhrada. Ta dnes zazněla od bývalého ministra financí a 1. místopředsedy ROP 09 Miroslava Kalouska právě k tomu tématu možné třetí sazby DPH. Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ (záznam): 

Já pokládám třetí sazbu za systémově a principiálně špatné opatření. To za prvé a za druhé dost těžce chápu situaci, kdy všechny tři vládní strany označovaly zvýšení sazby na potraviny za chybu, a když říkají, že po nás chtějí opravovat chyby, tak proč najednou zavádějí kosmetickou třetí sazbu a to zásadní, ponechávají v původní výši? Tak bylo to chyba nebo to bylo správně? Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

To jsou, pane poslanče Votavo, ve stručnosti výhrady, které asi neslyšíte poprvé, ale jsou to výhrady opozice, která se jinými slovy ptá, nebo říká ústy Miroslava Kalouska - vy jste po nás chtěli něco trochu jiného a teď děláte to samé pomalu, co jsme dělali my? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Koalice se vydává touto cestou. Já nevidím nic špatného na tom zavedení třetí sazby. V třetí sazbě budou léky, budou knihy. Byly to i požadavky... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A to špatné, co by na tom viděla ODS, to si myslíte, že nenastane? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Já si myslím, že určitě ne. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A proč si to myslíte? 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Nevidím nic špatného na to, aby byla třetí sazba, aby to bylo něco nesystémového, to za prvé. Není to nic neobvyklého, že třetí, třetí sazba a že by docházelo k nějakému přesouvání jedné sazby do druhé u léků, u knih, kam? To já si myslím, že je nesmysl. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane Skopečku. Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Ne, jako já myslím, že opravdu my se budeme snažit nebo snažíme se dlouhodobě, aby daňový systém přinášel daňovým poplatníkům co nejmenší náklady. Musíme si uvědomit, že vedle toho, že daňový poplatník musí nějaké peníze na ty daně odvést, tak ho to stojí i nějaké administrativní náklady a i ten stát to stojí administrativní náklady. A bezesporu správa dvou sazeb DPH jak pro stát, tak pro podnikatele je jednoduší a méně nákladná, než správa při třech sazbách. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů toho daňového balíčku, minimálně jedním z deklarovaných cílů je přinést více peněz do státního rozpočtu. Není to, pane poslanče Volný, patřičná výhrada k tomu, že správa nebo řekněme obsluha tří sazeb DPH by měla být asi dražší než obsluha dvou? Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Pane redaktore, já vůbec nejsem přesvědčen, že byly tak výrazné rozdíly mezi správou dvou a třech daňových sazeb. Je to jeden řádek na výkazu. Není to zdaleka tak dramatické, jak se o tom hovoří. Prostě budou to marginální čísla. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Řekněte mi, pane poslanče, ještě jednu věc. Proč ministerstvo financí ustoupilo od jednotného inkasního místa, to znamená od zřízení jednotného místa pro výběr daní a pojištění? 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
 

My si myslíme, na jedné straně si myslíme, že to je budoucnost, která by asi tady měla být. Nicméně tento zákon byl schválen v roce 2012 a účinnost by měla být v roce 2015 1. 1., a v tom mezidobí se událo tolik věcí, na legislativním poli byl přijat nový zákon občanský, který ty daňové pohledy na určité věci zásadně mění. Myslíme si, že to není dostatečně kompatibilní, aby teď  bylo možno bez nějakých problémů a významného zatížení našich podnikatelů zavést. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Dobře. Při pohledu do programu hnutí ANO čtu: "Podporujeme projekt jednoho inkasního místa a to v podobě úplné integrace výběru daní sociálního a zdravotního pojištění, které umožní plnou harmonizaci základu daně z příjmu fyzických osob a veřejného pojistného." To znamená, že tento slib ve volebním programu teď jaksi odkládáte? Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Já to vůbec nezpochybňuji. Já jsem na začátku řekl, že to vidíme jako cíl a vidíme to jako velice užitečný parametr, nicméně teď... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A kdy ten cíl nastane? Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

My jsme určili předběžně ten datum 1. 1. 2016 a budeme v podstatě prozkoumávat, budeme revitalizovat ten stávající zákon a pokusíme se ho upravit na stávající podmínky, které za ty 3 roky se nějak změnily, které teď nejsou už úplně relevantní tomu, co byly v roce 2012. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče, můžete být konkrétnější? Revitalizovat a přezkoumávat ten stávající zákon? Co to znamená? 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Je třeba říci, že my nezpochybňujeme ten princip jednotného inkasního místa a ten naprosto si myslím, že je v souladu s tím co, co chceme, co chtějí i koneckonců podnikatelé, občané, aby se platilo na jednom místě, aby se dávaly přiznání na jednom místě, to nezpochybňujeme. Ale v tomto zákonu jsou nabaleny další daňové zákony, se kterými prost se ztotožnit nemůžeme a které jenom pro představu v roce 2015 by měly dopad asi 20 miliard do státního rozpočtu. Minus 20 miliard. Takže koalice... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Kdyby byl zákon ponechán tak, jak je. 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

... ano, takže koalice, koalice se prostě dohodla, že tento zákon zruší. A samozřejmě budeme pracovat na novém zákonu s jasným cílem jednotného inkasního místa oproštěného od těch ostatních balastů, které tam jsou. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ty argumenty, které jste teď od zástupců koalice slyšel, jsou z vašeho pohledu platné? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já si myslím, že je to strašná chyba, protože ten dnešní balíček byl plný opatření, které směřují proti podnikavým, podnikajícím lidem a jednotné inkasní místo... 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, můžete to něčím podpořit to, že to byl plný těch opatření. Co to znamená? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Bylo tam omezení paušálů, je tam snaha zavést pokladny, které i pro malé živnostníky, registrační pokladny a tak dál. Čili tam je řada opatření, které směřují proti podnikatelskému stavu. A jednotné inkasní místo byla jedna z cest, jak administrativní zátěž podnikatelů snížit. A jestliže v tom zákoně vládní koalice identifikovala nějaké problémy, které nějakým způsobem brzdí jeho zavedení, tak bezesporu se ten zákon podle mého názoru mohl otevřít a myslím, že i současná opozice by vás současnou koalici podpořila v těch změnách, které by jednotné inkasní místo urychlily. Ale jestliže tu teď slyším od zástupců koalice, že... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Omluvám se... Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

...že ten zákon budou rušit a... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

...vy si myslíte, že není pravda to, co říká pan poslanec Votava, že kdyby ten zákon byl jaksi přijat nebo přijat, ale kdyby už začal být účinný v té podobě, v jaké je, takže by to přineslo takovou ztrátu, o které mluví? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já si nedovedu představit, že by znamenala ztrátu 20 miliard. Samozřejmě pro stát ten systém určité náklady ponese, nicméně musíme se podívat, že na druhé straně ulevuje podnikatelům, tudíž ty peníze v té ekonomice samozřejmě zůstanou a prostřednictvím nižších nákladů podnikatelů pomohou současné ekonomické situaci v České republice, která, zdá se, začíná opět růst. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Jestli jsem to správně pochopil, to je prostě koaliční plán, který je dán, na kterém jste se dohodli? 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:
 

Ano, to je v koaliční smlouvě, to je v programovém prohlášení vlády. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

To další téma, které dnes v souvislosti s tím balíčkem, nebo balíkem daňových opatření bylo zmíněno, jsou živnostenské daňové paušály. Co se vám, pane poslanče Votavo, nelíbí na jejich současné výši? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:
 

Tak podívejte. Ty daňové paušály byly zavedeny nebo jejich smysl měl být ten, aby se zjednodušila administrativa především drobných podnikatelů, živnostníků. Časem se z toho stalo ovšem to, že spíše slouží jako optimalizace daňových základů. To znamená neodůvodněné snížení daňových základů... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Co to znamená lidskou řečí? Znamená to, že jsou příliš vysoké? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Já tady mám jenom tabulku, ve které vám můžu prezentovat pokles inkasa daně z příjmu fyzických osob, myšleno osob samostatně výdělečně činných, kdy ještě v roce 2004 to inkaso bylo asi 24 miliard a v roce 2013 to inkaso dělá necelé 3 miliardy. Takže tady je vidět, že spíš ty paušály sloužily opravdu ne tomu účelu, kterému měly sloužit, pomoci drobným podnikatelům snížit jejich administrativu, nevést jednoduše řečeno účetnictví, ale sloužily víceméně k optimalizaci daní ke snižování daňového základu. A tomu odpovídá i inkaso. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já tomu, co, pane poslanče, co říkáte. Vydržte, pane Skopečku, já tomu rozumím. Mě by zajímalo, jestli už máte plán, jakým způsobem by se ty paušály měly buď měnit, anebo ořezávat? Na to se ptám. Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

V koaliční smlouvě jsou dvě možnosti. Buď snížíme procento té sazby, anebo zastropujeme nějakou částkou obratu tu výši daňového paušálu, respektive tu výši, po které je možné používat daňový paušál. A teď se můžeme dohadovat, jestli to má být milion, 2 miliony, 5 milionů. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ale počkejte, to se budete dohadovat vy, to se nebudeme dohadovat my. Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Ne, já říkám, samozřejmě v koalici, v rámci koalice. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ano, rozumím. Pane poslanče. 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Já bych to, prosím vás, doplnil. My jsme v koaliční smlouvě a my jako ANO spolu s našimi partnery řekli, že nebudeme znevýhodňovat a zhoršovat podmínky pro naše živnostníky a pro osoby samostatně činné. Tady bylo dost nefér jmenování kadeřnictví, truhlář, instalatér. Prosím vás, jsou čtyři sazby. 81 % kam patří ten instalatér, truhlář, kadeřnice a zemědělství. Jestli my budeme přehodnocovat nějakou tak zhruba 60 %, kde jsou, kde jsou poradci a to má přece naprosto jasnou logiku. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče, nezlobte se na mě, ta informace, která dnes přišla a myslím, že mám všechny dostupné informace, které dnes šly z ministerstva financí, a proto se na to ptám, nemluvily o tom, na který z těch paušálů sáhnete a jakým způsobem. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Ale taky neříkala, že, budeme snižovat paušály. Tam bylo řečeno jasně, že bude revize těch paušálů a že se bude optimalizovat a zreálňovat nákladová položka. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Vy říkáte zreálňovat a optimalizovat, tak když si to přeložím do nějaké srozumitelnější řeči, tak co to znamená? Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Můžu vám říct příklad? Nějaký poradce na nějakým úřadě vydělá za rok 20 milionů korun. Je v položce 60 % odpočtu. Jemu se odečte 60 %, to je 12 milionů, které se mu nezdaní a zdaní jenom 8 milionů. Přesto ho to stojí jeden lístek na tramvaj, možná dva, jeden telefon. Je to dobře? Tyto věci se musejí řešit. Tady se musí zreálňovat. Jestli... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče, vy jste proto sem přišli, abyste toto říkali divákům České televize. A já jsem se to ještě nedozvěděl. Vy jste poprvé řekl, že se bufete bavit právě o písmenu B v paragrafu 7. Článku 7, kde se mluví o 60 % příjmů z živnostenského podnikání. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Ale zase jenom z výseku určité podnikatelské sféry a já říkám jako příklad naprosto neúměrného odpočtu u 20milionového výkonu. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Dobře. Rozumějte mi, ptám se na to, že se na nás dívá v České republice nějakých 977 tisíc živnostníků. Ti se někteří z nich teď dívají a chtěli by vědět, jestli to padne zrovna na ně. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Určitě to nepadne na řemeslníky, na kadeřnice, truhláře, instalatéry, které tady jmenoval vlastně v tom, v tom předfilmu a nepadne to na zemědělce. Určitě ne. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane Skopečku. Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já bych se chtěl jenom vyjádřit k tomu daňovému inkasu, který tu říkal kolega. Pane kolego, vy jste si asi nevšiml, že také v České republice proběhla ekonomická krize a vy jste zmiňoval, že kleslo daňové inkaso u OSVČ, ale musíte si také všimnout, že to kleslo právě v okamžicích, kdy do České republiky dopadla ekonomická krize. A jestli jste si všimnul, tak největší klesající položkou v rámci HDP byla spotřeba českých domácností, domácí poptávka. A v okamžiku, kdy klesá domácí poptávka, tak i klesají tržby živnostníků a tudíž i ti živnostníci odvádějí menší daně. Čili mluvit o daňové optimalizaci u živnostníků v okamžiku, kdy těžce přežili poslední roky s krizí, se mi zdá absolutně neadekvátní. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ani, ani to, o čem mluvil pan poslanec Volný, vás nepřesvědčuje k tomu, že alespoň na některé z těch paušálů by bylo rozumné sáhnout? Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Já si nemyslím. Já si myslím, že právě v době oživující se ekonomiky není vůbec důvod házet živnostníkům, kteří zaměstnávají řadu dalších zaměstnanců a zlepšují situaci na trhu práci, tak jim není dobré jakkoli házet klacky pod nohy. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Živnostník je hrozně široké spektrum. Ano, je tam ta kadeřnice, je tam ten truhlář, ale je tam i ten poradce, který radí za 20 milionů ročně a zdaňuje jenom 8 milionů. To je ten rozdíl, o kterém my tady mluvíme. Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

My jsme, už minulá vláda vlastně daňové paušály omezila. Vlastně ODS tehdy se snažila zabránit jejich zrušení, které navrhovalo TOP 09 a už tehdy došlo k jejich omezení a je tam limit 2 milionů korun. Tudíž už předchozí vláda omezila zneužívání daňových paušálů u živnostníků a není jakýkoli důvod je ještě více osekávat a házet tak klacky pod nohy živnostníkům...Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Pouze u 30 až 30 %. Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

... kteří se vzpamatovávají z dlouholeté stagnace. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ještě jedna otázka, pane poslanče, pardon. Jaký je ten cíl? Pan poslanec Volný tomu říká optimalizace, dejme tomu, můžeme tomu říkat jakkoli. Cíl je jaký? Přinést o kolik více peněz do státního rozpočtu? 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Pane redaktore, cl je především vrátit smysl daňovým paušálům. Daňové paušály, jak jsem již řekl, byly, byly schváleny proto, aby ulehčily... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já vím, to byste opakoval to, co jste říkal.

 

Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

... živnostníkům, drobným podnikatelům. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

To znamená, že smyslem není přinést více peněz do státního rozpočtu? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Ale tak samozřejmě, já jsem vám tady... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

No a kolik? Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

... já jsem vám tady, tak ta čísla se můžeme teď dohadovat, jestli to, jestli to budou 2 miliardy, 5 miliard... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já se nechci opakovat, ale... 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

To byste měli vědět možná to snižování a změny.

 

Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Samozřejmě. Jenom to, co říkal kolega. Samozřejmě, že tam určitý vliv krize, krize je, ale já vám můžu na té tabulce ukázat, jaký je trend a ten trend je opravdu klesající a rapidně klesající. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pánové, v tuto chvíli díky za vaše komentáře. Hezký večer, na shledanou.

 

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert /ODS/:

Děkuji za pozvání, na shledanou. 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

Na shledanou. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Na shledanou. 

Ing. et Ing. Jan Skopeček

Ing. et Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady

Více o autorovi