Interpelace na ministra dopravy ve věci velké dopravní stavby a EIA
11. února 2016

Petr Bendl: Interpelace na ministra dopravy ve věci velké dopravní stavby a EIA

Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci velké dopravní stavby a EIA.

Petr Bendl: 

Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové.
Pane ministře, vláda přes odpor opozice prosadila vládní návrh zákona o vlivu staveb na životní prostředí, aniž by akceptovala pozměňovací návrh, který by býval velmi zjednodušil postup významných staveb, které Česká republika má ve svém plánu investovat, staveb, které prošly projednáváním vlivu stavby na životní prostředí. V důsledku existence tohoto vládního návrhu zákona dnes jsou pozastaveny v podstatě téměř všechny významné stavby v České republice, což ve svém důsledku, kdyby se to nepodařilo zprůchodnit v Bruselu, bude z mého pohledu opravdu vážně představovat katastrofu v oblasti stavebních prací, hospodářskou v oblasti investic, které Česká republika má projednat, řeknu profinancovat a plánuje profinancovat do budoucna.
 
 
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: 
 
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Petře Bendle prostřednictvím paní předsedající, já se nechci v tomto svém vystoupení příliš zaobírat hodnocením, proč k té situaci došlo. Souhlasím s vámi, že ta situace není nikterak uspokojivá, není dobrá. My se snažíme posledních osm měsíců jednáním dospět k nějakému jednoduchému řešení, bohužel to tam úplně nespěje podle našeho názoru, i když nechci říct, že je všechno zavřeno. Nicméně chtěl bych vás ubezpečit, že máme záložní variantu, ta záložní varianta se zvolna rozjíždí, nebo ani ne zvolna jako velmi rychle. My se prostě připravujeme na variantu, že opravdu budeme muset ty EIA zopakovat.
 
Naše představa je, že bychom v takovémto případě, protože některé z podmínek, které jsou, ukazují, že zopakování EIA v invariantním řešení by bylo ještě nejrychlejší a nejbezpečnější řešení, tak děláme všechny přípravné práce k tomu, abychom se dostali do toho procesu. Chtěli bychom ovšem celý proces dělat paralelně tak, abychom neztráceli čas, to znamená chceme se dohodnout ať už novelou zákona o urychlení výstavby, popř. usnesením vlády, že budeme pokračovat ve výkupu pozemků, v přípravě, i třeba na územní rozhodnutí, jak jsem říkal, invariantní řešení té EIA, že by se neposuzovaly jiné varianty. Chceme jít směrem, že budeme opravdu ten proces - nebudou se tam prodlužovat žádné průběžné doby, které jsou, popř. pokud budou a budeme schopni je zkrátit, tak je zkrátit, abychom v podstatě tu majetkovou přípravu, územní přípravu a tu EIA dali dohromady. Chtěli bychom rovněž pravděpodobně změnou zákona 461 dosáhnout toho, že bude sdružené řízení a speciálním stavebním úřadem bude Ministerstvo dopravy. Takže tenhle plán B, na něm pracujeme. Není to nic příjemného, nechci se pouštět do hodnocení, proč to nastalo.
 
To, co se snažíme na Ministerstvu dopravy dělat, je najít řešení, které by bylo co nejméně bolestivé, a aby to zpoždění ve výstavbě neohrozilo čerpání OPD dvojky a hledáme paralelně možnost realokací v programech tak, abychom v začátku čerpali na projekty, které jsou nachystány, popř. na jiné tituly, a abychom neztratili tu příležitost k získání peněz z Evropy. Děkuji.
 
 
Petr Bendl: 

Děkuji za tu odpověď, pane ministře. Já jsem přesvědčený, při vší úctě k vám i k panu ministrovi Brabcovi, že situace dozrála do toho, aby ji řešil premiér. Že to není možné nechávat už jenom na vás dvou myšleno. Myslím, že to je problematika, která svou vážností patří spíš na stůl premiéra, aby to zvedl na jednání předsedů jednotlivých vlád.
 
My budeme za chvilku projednávat stavební zákon, který do sebe má zákon o vlivu staveb na životní prostředí integrovat, což tu situaci ještě víc zkomplikuje. O to důrazněji bych plédoval pro to, abyste společně s ministrem životního prostředí a ostatními kolegy, třeba s ministryní pro místní rozvoj a dalšími, klekli na premiéra a nutili ho k tomu, ať koná. Víc k tomu nemám. Myslím si, že 1. března budeme vědět všichni víc.
 
 
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: 

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s tím, že situace je vážná. Já jsem tím, že se chystáme, nechtěl říct, že celou situaci vzdáváme. Já si myslím, že tam ještě šance na nějaké neproblémové projekty, které by mohly projít, je, nicméně s péčí řádného hospodáře si myslím, že se musíme připravit i na tu nejhorší variantu, takže konáme v této věci. Bavili jsme se o tom, bylo jednání u pana premiéra přesně v tom složení, které jste říkal, a jsou dohodnuty další kroky. Takže určitě v každém případě ano.
 
Já bych rád ještě využil situace, že jsem tady, a chtěl bych se omluvit ještě dalším svým čtyřem interpelujícím, že teď budu muset odejít, ale na ty interpelace určitě odpovím písemně. Děkuji.
 
Pan ministr životního prostředí mi tady před chvílí na interpelaci řekl, že bude rozhodnuto do konce února. A já se vás chci zeptat, zda máte nějakou variantu řešení v případě, že v Bruselu česká vláda neuspěje, protože pak budete muset všechny stavby, všechny významné stavby, které Česká republika má, vrátit zpátky na úplný počátek projednávání, což nás vzdálí těmto významným investicím opravdu o spoustu let zpátky a ztratíme nejenom čas a nejenom peníze, ale opravdu významný rozvoj České republiky do budoucna. Proto prosím, kdybyste byl schopný na toto odpovědět. 
Ing. Petr Bendl

Ing. Petr Bendl

poslanec PČR

Více o autorovi