Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Pavlík

předseda oblastního sdružení

Ladislav Jenšík

místopředseda oblastního sdružení

Daniel Štěpánek

místopředseda oblastního sdružení

Roman Tichovský

místopředseda oblastního sdružení

Libuše Benešová

členka oblastní rady

Pavel Havlíček

člen oblastní rady

Michal Hodík

člen oblastní rady

Petr Jelínek

člen oblastní rady

Jan Kučera

člen oblastní rady

Tomáš Novák

člen oblastní rady

Hana Slámová

členka oblastní rady

Radek Svoboda

člen oblastní rady

David Vaculík

člen oblastní rady

Anna Zehnálková

členka oblastní rady

Pavel Zeman

člen oblastní rady