Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vladimír Krupa

předseda místního sdružení

David Plucnar

místopředseda místního sdružení

Ivana Boráková

pokladnice místního sdružení

Eliška Divínová

členka místní rady

Josef Majer

člen místní rady