Halka Adamová

Povolání: OSVČ
*1973

Politická příslušnost: BEZPP