Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lucie Bogdanová

předsedkyně místního sdružení

Iva Vojtková

místopředsedkyně místního sdružení

Alexander Bellu

pokladník místního sdružení

Ondřej Čižinský

člen místní rady

Patrik Košák

člen místní rady