Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Koten

předseda místního sdružení

Josef Savinec

místopředseda místního sdružení

Naděžda Suchánková

místopředsedkyně místního sdružení

Karin Kočí

pokladnice místního sdružení

Josef Hromádka

člen místní rady

Marie Kalušová

členka místní rady

Roman Maštalíř

člen místní rady

Michal Tabačár

člen místní rady