Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Dytrt

předseda místního sdružení

Jaromír Pokálený

místopředseda místního sdružení

Jaromír Plundra

pokladník místního sdružení

Martin Kačena

člen místní rady

Libor Mach

člen místní rady

Ivan Morávek

člen místní rady

Jindřich Novohradský

člen místní rady