Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ivo Borovec

předseda místního sdružení

Igor Fučík

místopředseda místního sdružení

Aleš Lehký

pokladník místního sdružení

Roman Křeček

člen místní rady

Dana Šlezingerová

členka místní rady