Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Karel Jurka

předseda místního sdružení

Luboš Kadlec

místopředseda místního sdružení

Radek Peloušek

pokladník místního sdružení

Petr Hájek

člen místní rady

Jiří Klement

člen místní rady

Zdeněk Kousal

člen místní rady

Zuzana Kupčíková

členka místní rady

Andrej Lukáč

člen místní rady

Karel Nippert

člen místní rady

Marek Pazall

člen místní rady

Martin Zbořil

člen místní rady