Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Evelína Jochová

předsedkyně místního sdružení

Tomáš Nekarda

místopředseda místního sdružení

Milan Maxera

pokladník místního sdružení

Tomáš Benedík

člen místní rady

Milan Březina

člen místní rady

Jiří Popelka

člen místní rady

Jaroslav Zábojník

člen místní rady