Hurá, do školy...
12. srpna 2019

Pavel Klán: Hurá, do školy...

… hmmm, tak tohle zvolání asi nikdo z nás z úst dobrovolně nevypustil a pokud jej někdy zaslechl, tak určitě dělal, že se ho netýká.

Přestože v naší matičce Praze panují hluboké prázdniny a jejich konec se zdá být v nedohlednu, u nás v Chuchli je situace značně jiná. V těchto týdnech totiž finišuje do zdárného konce rozsáhlá a složitá výstavba nástavby a nového křídla Základní školy Charlotty Masarykové, která nejenže dá staré budově novou vizuální podobu, ale obohatí školní areál o zcela novou stavbu, v níž kromě učeben žáci naleznou také tělocvičnu se zázemím a nové prostory pro školní družinu.

O složitosti realizace svědčí to, že veškerá výstavba musela probíhat během školního roku a omezení, které si stavba vyžádala, bylo nutné řešit ve velkém časovém předstihu. V této souvislosti bylo nutné předem vyřešit stravování a pro tento účel nalézt a uzpůsobit všem požadavkům náhradní prostory mimo areál školy a také dočasně vymístit několik tříd a školní družinu. Za tím účelem došlo k rekonstrukci nebytových prostor a výstavbě kontejnerové miniškoly v areálu poblíž centra Velké Chuchle, který se před pár lety podařilo zakoupit.

Nutno říci, že celá příprava výstavby, se všemi svými peripetiemi a problémy řešenými „za pochodu“ byla předchozím vedením Radnice za většinové podpory zastupitelů za ODS zvládnuta na výbornou a dala základ pro následnou úspěšnou realizaci výběrového řízení na generálního dodavatele a včasné zahájení stavby.

Následnou etapu samotné výstavby pak naštěstí neohrozily ani povolební rošády ve vedení chuchelské Radnice, ani dočasné přerušení magistrátního penězovodu, z jehož prostředků se celá, finančně velmi náročná akce hradila.

Myslím si, že už nyní, pár týdnů před zahájením školního roku se sluší jmenovitě poděkovat všem těm, kteří se na této akci podíleli a měli lví podíl na jejím úspěšném provedení. Z předchozího vedení chuchelské Radnice je samozřejmě na prvním místě potřeba zmínit pana starostu Stanislava Fresla (ODS), který byl ideovým hybatelem celého projektu a především jeho zásluhou se tento projekt dostal do hledáčku tehdejšího vedení Magistrátu, které pak na něj uvolnilo nebývale velké finanční prostředky.

Na druhém a neméně důležitém místě je potřeba ocenit pečlivou a mnohdy až mravenčí práci pana Bc. Martina Šimka (nestr. za TOP 09), který coby místostarosta tímto projektem prakticky denně žil a bez jeho přičinění a zapálení pro věc bych asi dnes tyto řádky psal předčasně.

V těsném závěsu je pak zapotřebí vyzdvihnout zpočátku trochu přehlížený přínos zastupitele pana Roberta Maříka (TOP 09), který jako zkušený praktik z oboru stavebnictví od samého počátku bedlivě sledoval technickou stránku projektu a od loňských komunálních voleb již ve funkci nového místostarosty přispěl k vyřešení celé řady větších či menších „bolístek“, se kterými se stavba v průběhu své realizace potýkala.

Milé čtenářky snad prominou, že až nyní, poněkud negalantně, vyslovuji díky dvěma ženám, bez jejichž pracovitosti, podpory a odhodlání by celý projekt v dnešních dnech jen velice těžko vbíhal do cílové rovinky. Jsou jimi paní ředitelka ZŠ Mgr. Eliška Jančíková, která svými praktickými zkušenostmi výrazně přispěla k definování požadavků na výstavbu a také současná paní starostka Mgr. Lenka Felix.

Závěrem bych pak velice rád poděkoval celému učitelskému sboru, který v průběhu výstavby zdárně čelil větší či menší míře nekomfortu, to v závislosti na té či oné fázi výstavby a samozřejmě také všem rodičům žáků naší školy, kteří trpělivě zvládali mnohé stresové situace, které s sebou výstavba přinášela.

Pevně věřím, že nově vybudovaný systém učeben, tělocvičny, kuchyňských a stravovacích prostor i nové školní družiny přispěje k většímu komfortu všech, kteří naší ZŠ využívají a že ta bude do budoucna všem chuchelákům i přespolním jenom ku prospěchu.

Pavel Klán

Pavel Klán

zastupitel MČ Praha - Velká Chuchle

Více o autorovi