Plány nového městského centra vzbudili mimořádný ohlas
5. června 2018

Pavel Klán: Plány nového městského centra vzbudili mimořádný ohlas

(Chuchelský zpravodaj ) V minulém čísle (Chuchelský zpravodaj) mohli naši čtenáři nalézt zvláštní přílohu, která byla věnována plánované výstavbě nového městského centra Velké Chuchle. Součástí této přílohy byl také malý dotazník, jehož prostřednictvím jsme chtěli dát prostor našim spoluobčanům pro jejich názory a podněty.

BYLO VELICE příjemným překvapením, že jsme prostřednictvím Dotazníku obdrželi celou řadu podnětných připomínek a návrhů, které jsou zjevným důkazem potřeby našich obyvatel mít v  naší městské části plnohodnotné centrum se službami a možností společenského vyžití.

VEŠKERÉ SHROMÁŽDĚNÉ podněty byly postoupeny autorům návrhu nového centra k posouzení a příp. zpracování. Na  jejich veřejné projednání bude nepochybně prostor v  průběhu plánované veřejné prezentace projektu jejími autory. O  termínu tohoto setkání a  místě jeho konání vás budeme v  předstihu informovat.

Chuchelský zpravodaj 5-6/2018

Pavel Klán

Pavel Klán

2. místostarosta MČ Praha - Velká Chuchle
lídr ODS na MČ Praha - Velká Chuchle

Více o autorovi