Kus práce za námi i před námi – Praha-Chuchle
3. července 2018

Pavel Klán: Kus práce za námi i před námi – Praha-Chuchle

(Pravá 5 ) V právě končícím volebním období se chuchelské ODS ve vedení radnice podařilo realizovat řadu projektů, které byly v předchozích čtyřech letech spíše „odkládány na neurčito“ a udělat pro obyvatele této městské části kus poctivé práce.

V návaznosti na rozvoj obytné zástavby v oblasti Hvězdárna bylo bezprostředním cílem navýšení kapacity mateřské a základní školy. Zatímco u mateřské školy šlo požadavek řešit přístavbou jedné třídy, u základní školy se jednalo (a jedná) o poměrně komplikovaný proces, který zahrnoval především důkladnou přípravu a pečlivou realizaci celé řady dílčích procesů – vybudování dočasné kontejnerové budovy se čtyřmi třídami, zbudování a vybavení nového prostoru mimo školu pro dočasné stravování dětí a s tím související řadu dílčích stavebních a projektových úprav. To vše by nebylo možné bez zajištění financování z rozpočtu MHMP, kde jsme uspěli především pádnými argumenty a pracovním nasazením.

Do nadcházejících voleb proto vstupujeme zejména s vědomím, že je potřeba pokračovat v pracovním úsilí a úspěšně završit rozdělanou práci.

Vedle toho hodláme naše obyvatele oslovit s celou řadou dalších představ na zlepšení života v naší městské části. Především se chceme zasadit o výstavbu moderního centra městské části s bytovými a obchodními prostory, sportovní halou, restaurací a novou radnicí.

Chceme také silněji podpořit realizaci mimoúrovňového křížení silniční a železniční komunikace ve formě nadjezdu a vybudování nové vlakové zastávky blíže našim lidem.

Jsem si vědom toho, že po dlouhá léta byla chuchelská ODS a kvalitní práce na radnici v očích našich obyvatel reprezentována současným panem starostou Stanislavem Freslem. V právě končícím volebním období jsem měl možnost po jeho boku nahlédnout do starostenské agendy a jako zastupitel, pozdější místostarosta a aktivní člen pracovních výborů zastupitelstva se seznámit s celou škálou agendy samosprávné i té veřejnoprávní.

Jako lídr kandidátky ODS pro oblast Velké a Malé Chuchle v nadcházejících komunálních volbách mám laťku od svého předchůdce nastavenou pěkně vysoko. Nepovažuji to ale za nevýhodu, spíše tento fakt vnímám jako silný motivační prvek a doufám, že i obyvatelé naší městské části budou tuto změnu vnímat pozitivně a nám se je podaří před nadcházejícími komunálními volbami přesvědčit o správnosti jejich rozhodnutí dát nám pro následující funkční období silný mandát a položit tak základ pro další zlepšování kvality jejich života.

Pavel Klán

Pavel Klán

2. místostarosta MČ Praha - Velká Chuchle
lídr ODS na MČ Praha - Velká Chuchle

Více o autorovi