Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

František Ficker

předseda místního sdružení

Jitka Gavdunová

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Kratochvíl

pokladník místního sdružení

Bohuslav Hoffman

člen místní rady

Tomáš Kluc

člen místní rady