Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Pavlína Vlková

předsedkyně místního sdružení

Jaroslav Hříba

místopředseda místního sdružení

Miluše Crhonková

pokladnice místního sdružení

Jan Pihar

člen místní rady

Ivo Sobotka

člen místní rady