Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Hana Skácalová

předsedkyně místního sdružení

Daniel Hruška

místopředseda místního sdružení

Mojmír Krátký

místopředseda místního sdružení

Jan Trčka

pokladník místního sdružení

Jaroslav Bernkopf

člen místní rady

Petr Nachtmann

člen místní rady

Roman Štěrba

člen místní rady