Ing. Josef Kopecký

člen regionální rozhodčí komise
člen místní rady