Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Matouš Pořický

předseda místního sdružení

Dalibor Adam

místopředseda místního sdružení

Jiří Jansa

pokladník místního sdružení

Luboš Felgr

člen místní rady

Radim Jirout

člen místní rady

Nela Kalousková

členka místní rady

Josef Kopecký

člen místní rady

Martin Mačka

člen místní rady

Petr Vašek

člen místní rady