Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Robert Hager

předseda místního sdružení

Jiří Marek

místopředseda místního sdružení

Josef Sedláček

pokladník místního sdružení

Lubomír Smékal

člen místní rady