Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Strnad

předseda místního sdružení

Martin Šimáček

místopředseda místního sdružení

Ivan Záboj

pokladník místního sdružení

Jana Appl

členka místní rady

Ondřej Zeman

člen místní rady