Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jakub Blažek

předseda místního sdružení

Jiří Hron

místopředseda místního sdružení

Jan Adamov

pokladník místního sdružení

Vendulka Hášová

členka místní rady

Jakub Wasilewski

člen místní rady