6. prosince 2023

Nastavili jsme jasná pravidla pro ochranu vilových čtvrtí, dodržujme je

(Pětka) Reakce na otázku měsíce: Jak chránit vilové čtvrti před necitlivou zástavbou?

Povinností městské části je chránit vilové čtvrti před naddimenzovanou výstavbou v územních řízeních, kde má samospráva MČ obdobnou pozici jako soused. Není to silná pozice, o souladu s územním plánem rozhoduje od roku 2019 Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy závaznými stanovisky. Názor občanů a MČ Praha 5 se však často liší od stanovisek státní správy. Proto jsme v minulém volebním období po zavedení pravidel pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích MČ Praha 5 nechali zpracovat Strukturální plán MČ Praha 5. Ten ve své nejpodrobnější úrovni popisuje pro jednotlivá území parametry stávající výstavby a určuje jejich cílový charakter. Tento klíčový dokument pro budoucnost se již stal nástrojem pro jednání s developery, kteří jsou ochotni upravit výstavbu dle pravidel městské části, i nástrojem pro boj s developery, kteří svou necitlivou zástavbou ničí charakter vilových čtvrtí.

Zároveň jsme v minulém volebním období po odborném zpracování podkladů podali žádost o rozšíření památkové zóny Smíchov. Pokud dojde k jejímu rozšíření, získá městská část spolu s památkáři další nástroj k ochraně hodnotných vilových čtvrtí.

Mgr. Zdeněk Doležal, zastupitel

Mgr. Zdeněk Doležal

zastupitel MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář