28. května 2021

Dopravní omezení na Plzeňské ulici komplikuje průjezd vozidel záchranné služby a ohrožuje záchranu životů. Chceme po Magistrátu okamžitou nápravu!

Magistrát HMP v uplynulých týdnech pod estakádou Kukulovy-Bucharovy prodloužil zúžení frekventované Plzeňské ulice do jednoho jízdního pruhu. Na uvolněném místě navíc Magistrát zřídil parkovací stání. To vše kvůli údajně vyšší bezpečnosti pro cyklisty a pěší. Dopravní omezení ještě více zkomplikovalo už tak frekventovanou část Plzeňské ulice, která je klíčová pro příjezdy a výjezdy integrovaného záchranného systému Motolské nemocnice.

Zdeněk Doležal: „Legalizovat stání vozidel svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu a vyznačit velkorysé pruhy pro cyklisty v místě, kde sanitky nemohou využít tramvajové pásy je z našeho pohledu nepochopitelné. Chceme rychlou nápravu. Rádi bychom znali důvod, proč s námi nikdo z Magistrátu toto důležité dopravní opatření nekoordinoval. Určitě bychom dokázali předat informaci, že v tomto místě pravidelně a často jezdí vozy záchranné služby, které mají většinou naspěch.

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář