13. května 2021

Transparentní územní rozvoj na Pětce

Praha 5 je opět o něco více transparentní. Na webu MČ Praha 5 nově naleznete všechna zveřejněná memoranda a smlouvy o spolupráci s developery. Je to výsledkem naší dlouhodobé koncepce od roku 2016, kdy jsme se rozhodli změnit přístup k developerům na naší městské části.

V roce 2016, po šesti letech v opozici, vstoupila ODS do koalice a spolu s koaličními partnery začala jednat o změně přístupu developerů k výstavbě. Do té doby se smlouvy o spolupráci neuzavíraly a developeři se na rozvoji veřejné infrastruktury podíleli jen minimálně. Vyjednání této změny a nastavení pravidel nebylo vůbec jednoduché. Po uzavření prvních smluv a memorand Rada MČ Praha 5 schválila 17. 4. 2018 jako první městská část „Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 5“ a od té doby podle nich postupuje. Po volbách v roce 2018 se MČ Praha 5 stala inspirací i pro jiné městské části a dnes je již uzavírání smluv o spolupráci v Praze běžnou praxí. Nyní obdobná pravidla připravuje ke schválení i samospráva hl. m. Prahy.

A jak to funguje? Výbor územního rozvoje posuzuje jednotlivé záměry a žádosti o změny územního plánu na svých jednáních, která jsou přístupná veřejnosti. Pokud výbor doporučí Radě MČ Praha 5 souhlasit se záměrem či změnou územního plánu, tak vstupujeme do jednání s developerem o investičním příspěvku za účelem rozvoje veřejné infrastruktury. Příspěvek může být finanční i nefinanční a vždy posuzujeme, co je pro lokalitu nejlepší.

Jako formy nefinančního plnění lze uvést například darování pozemků pro park nebo pro veřejnou vybavenost, vybudování parku, školky, ordinací lékařů nebo pro místní občany potřebné pěší propojení a další. Součástí smluv bývá i závazek developera postupovat v souladu se zájmy městské části či místních občanů, například vybudování prostorů pro občanskou vybavenost a parkovacích míst nad rámec Pražských stavebních předpisů.

Pokud však developer přijde s nevhodným projektem nebo nevhodnou změnou územního plánu a při veřejném projednání záměr neobhájí, o investičním příspěvku nejednáme. Nepřichází tak v úvahu, aby se městská část nechala ovlivnit investičním příspěvkem a schválila záměr nevhodný pro danou lokalitu.

Jednotlivé smlouvy a memoranda můžete naleznout zde: https://www.praha5.cz/memoranda-a-smlouvy-o-spolupraci/

Memoranda a smlouvy uzavíráme dle schválených zásad, které jsou k dispozici zde: https://www.praha5.cz/rozvoj-uzemi-prahy-5/pravidla-a-zasady-mc-praha-5/

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář