5. května 2021

Základem je čistota, bezpečnost a atraktivita

(Pětka) Reakce na téma: Jak byste vylepšili veřejná prostranství v Praze 5?

Veřejná prostranství tvoří podstatnou součást života v naší městské části. Spadají sem náměstí, ulice i parky. Celkově se dá říci, že veřejnému prostoru chybí koncepce, každá část veřejného prostoru si však zaslouží individuální přístup. Při konkrétních úpravách je pak důležité vnímat potřeby a podněty občanů.

Náměstí mají být především bezpečná, čistá a vstřícná. Je nutné pracovat na atraktivitě pro všechny skupiny obyvatel. V rámci nových rozvojových území klademe na developery vysoké nároky na řešení veřejného prostoru a daří se nám nalézt shodu. Starší náměstí jsou však dlouhodobě zanedbaná a je třeba je postupně zrevitalizovat.

U úprav uličního prostoru je důležité se zaměřit na zlepšení každodenního pohybu.

Parky nabízí všem generacím místo pro relaxaci i aktivní odpočinek, navíc pozitivně působí na okolní klima. Některé parky a rozmanité zelené plochy však nejsou dostatečně přístupné a udržované. Považuji za zásadní usnadnit lidem jejich využití a zpříjemnit tím pobyt v přírodě nejen při nesnesitelných vedrech. V parcích chybí sociální zázemí, ale i více volnočasových aktivit a přírodních dětských hřišť.

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář