13. listopadu 2020

Nová životaschopná čtvrť Smíchovu prospěje

(Pětka) Reakce na otázku měsíce: Jakým způsobem ovlivní projekt Smíchov City život v Praze 5?

Odstranění nevzhledného a neprostupného území bývalého nákladového nádraží v centru města bude přínosem pro celou lokalitu, současný stav nemá v evropských metropolích obdoby.

Za městskou část jsme s investorem dlouhodobě jednali o tom, jak má nová městská čtvrť vypadat a co má obsahovat, a jsem rád, že se podařilo nalézt soulad mezi potřebami městské části a plány investora. Stávající i budoucí obyvatelé Smíchova se tak můžou těšit na plnohodnotnou základní školu, přiléhající nové parky a široký bulvár s živými partery. Vznikne tak dostatečný prostor pro setkávání, odpočinek i možnost využít nové obchody a služby. Nakonec se podařilo do moderní výstavby zakomponovat i historicky cennou budovu Radlické kulturní sportovny, kde věřím, že to po odeznění doby covidové opět ožije filmem, hudbou, kulturou i sportem.

Celkově považuji projekt Smíchov City za úspěch, nyní je však potřeba vyvinout maximální úsilí, aby se podařilo zkoordinovat výstavbu Sekyra Group s výstavbou nového smíchovského dopravního terminálu a výstavbou základní školy, na jejíž podobu městská část uspořádala mezinárodní architektonickou soutěž. Maximální úsilí bude třeba vyvinout i na minimalizaci dopadu projektu na již tak špatnou dopravní situaci v naší městské části.

Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

E-mail: zdenek.dolezal@praha5.cz

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5

Štítky:
komentář