13. června 2016

Co očekávám od změny ve složení Rady MČ Praha 5

Odpověď na otázku časopisu Pětka pro Vás.

Očekávám, že se změnou ve složení Rady dojde i ke změně komunikace mezi koaličními stranami. Na Praze 5 skončila nesourodá levo-pravá koalice, kde z ideových rozporů vyplývala nestabilita a nemožnost shody při řešení problémů Prahy 5. Očekávám, že konstruktivní diskuze v nové středo-pravé koalici povede k mnohem vyšší efektivitě a konkrétním výsledkům, jako například rekonstrukce a otevření Dětského ostrova dle přání občanů na jaře příštího roku. Z hlediska životního prostředí a rozvoje území je dále prioritou vznik nových, resp. rehabilitace stávajících rekreačních a klidových zón, jako je skládka Motol či Dívčí hrady, a oživení veřejných prostor, zejména Smíchovské náplavky a náměstí 14. října. Ke zlepšení životního prostředí na Praze 5 je nutné zklidnění dopravy a zlepšení průjezdnosti Prahou 5. Proto budeme i nadále prosazovat stavbu Radlické radiály a Dvoreckého mostu, který by měl být kromě MHD i pro automobily, ale i výstavbu P+R parkovišť v okrajových částech Prahy.

Další prioritou, kterou chceme uvést v praxi, je hospodárné nakládání s financemi a majetkem městské části. Je třeba méně utrácet a více investovat. K úsporám by mělo dojít zefektivněním chodu radnice a přijetím kvalitní směrnice o veřejných zakázkách. Investice by pak měly směřovat do chátrajícího majetku městské části, do bydlení, do zajištění služeb pro občany. Konkrétním výsledkem by pak měla být například rekonstrukce zchátralého a nevyužívaného školského objektu na Barrandově a jeho využití pro maminky s malými dětmi.

Mgr. Zdeněk Doležal

předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5
předseda klubu ODS při zastupitelstvu MČ Praha 5