Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Hrdý

předseda místního sdružení

Marek Kyrsch

místopředseda místního sdružení

Pavel Šobáň

pokladník místního sdružení

Jan Hrdý

člen místní rady

Karel Hřib

člen místní rady

Jakub Lovecký

člen místní rady

Miroslav Polášek

člen místní rady