Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Stanislav Blaha

předseda místního sdružení

Jiří Durďák

místopředseda místního sdružení

Jaroslav Zatloukal

místopředseda místního sdružení

Pavlína Jagošová

pokladnice místního sdružení

Jiří Durďák

člen místní rady

Roman Janál

člen místní rady

Bohumil Janík

člen místní rady

Petr Lapčík

člen místní rady

Antonín Mach

člen místní rady

David Ondra

člen místní rady

Petr Raška

člen místní rady