Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Špinka

předseda místního sdružení

Lukáš Bělohradský

místopředseda místního sdružení

Dagmar Brabcová

pokladnice místního sdružení

Jaromír Frič

člen místní rady

Hana Janatková

členka místní rady

Bohumil Kadlec

člen místní rady

Jaromír Pekař

člen místní rady

Rostislav Polášek

člen místní rady

Josef Vojtíšek

člen místní rady