Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Luděk Svoboda

předseda místního sdružení

Vendula Ježilová

místopředsedkyně místního sdružení

Jaroslav Lejsek

člen místní rady

Ondřej Macháč

člen místní rady

Jana Schwarz

členka místní rady