Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Pospíšil

předseda místního sdružení

Vladimír Ryba

místopředseda místního sdružení

Jana Moláková

pokladnice místního sdružení

Renata Batelková

členka místní rady

Šárka Jelínková

členka místní rady