Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Štěpán Špaček

předseda místního sdružení

Marek Kadrnka

místopředseda místního sdružení

Karel Souček

místopředseda místního sdružení

Radek Benc

člen místní rady

Ludmila Šebová

členka místní rady