20. března 2022

ODS Tichá podporuje Ukrajinu!

Zastupitelé obce Tichá na březnovém jednání zastupitelstva jednomyslně schválili jak změnu programu jednání rozšířenou o bod "Humanitární pomoc Ukrajině", tak i všechna naše navrhovaná usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje agresivní chování Ruské federace vůči nezávislému státu Ukrajina a žádá zastavení všech vojenských operací na území tohoto státu, odsun vojsk a techniky z Ukrajiny a zaplacení škod způsobených válkou.

2. Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje humanitární zahraniční pomoc pro Ukrajinu ve výši 100 000 Kč, a to pro výdaje spojené s pomocí, včetně nákladů na prostředky dobrovolníků.

3. Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vyvěšení vlajky státu Ukrajina na budově obecního úřadu po dobu trvání konfliktu.

ODS Tichá děkuje všem zastupitelům, kteří se rozhodli svým hlasem podpořit tato usnesení. Je naprosto správné a zásadní, že se zastupitelstvo dokázalo sjednotit a zaujmout pevný postoj vůči probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.

Místopředseda tichavské ODS Jiří Adamec ihned po schválení těchto usnesení poskytl obecnímu úřadu ukrajinskou vlajku, aby i naše obec mohla jasně vyjádřit podporu nezávislosti a územní celistvosti státu Ukrajina.