Milan Stryja, DiS.

Povolání: OSVČ, fotograf
*1979

Politická příslušnost: ODS