Jiří Hormandl

člen oblastní rady

Životopis

Narozen 19.října 1960 v Pacově. Po dokončení středoškolského studia pracoval v IPS Praha, Jednota Kamenice n/L. Od roku 1987 nastoupil do sociálních služeb nejdříve jako technik na ředitelství OÚSS, v roce 1989 byl pověřen řízením Domova důchodců v Proseči u Pošné a v roce 1991 jmenován ředitelem.

Je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, v současnosti je předsedou krajské organizace APSS ČR a současně členem prezidia. V rámci APSS ČR rovněž pracuje v její etické komisi. Je členem sociální komise Rady Kraje Vysočina.

Vzhledem k tomu, že téměř celý svůj profesní život pracuji v sociální oblasti, není mi lhostejný vývoj sociálních služeb. Sociální služby patří mezi hlavní oblasti, které krajská samospráva řídí, a to je moje motivace proč kandiduji a proč chci uspět.