27. listopadu 2023

Sedm zpráv z Vysočiny: Pravidelné cestování veřejnou dopravou zlevní, kraj chystá Barevné Vánoce a dokumentární festival bude delší

Na přelomu října a listopadu obvykle končí běžná stavební sezóna na krajských komunikacích. „Letošní příznivé počasí a přeskupení volných peněz v krajském rozpočtu nám dovolily realizovat navíc desítky mimořádných nebo dodatečných oprav, které mohly být uspíšeny a dostaly díky své připravenosti prioritu. Na zlepšení stavu krajských silnic vyčlenila letos Vysočina zhruba 1,2 miliardy korun, a to bez projektů dotovaných Evropskou unií. Vloni to bylo zhruba 800 milionů korun,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a přidává sérii dalších zajímavých informací.

Zvýhodněné pravidelné cestování: Kraj Vysočina příští rok zlevní jízdné pravidelným cestujícím. Od 1. 1. 2024 si budou moci cestující koupit v autobusech i vlacích zvýhodněnou sedmidenní jízdenku. Ta bude platit sedm dní ode dne zakoupení a opravňuje držitele využít veřejnou dopravu v trase na ní uvedené bez omezení počtu jízd v obou směrech. Cestující si kupuje jízdenku až do cíle své cesty, i když přestupuje. V případě sedmi párů obousměrných jízd zaplatíte pouze hodnotu necelých čtyř párů jízd.

Kotlíkové dotace: Kraj Vysočina stále nabízí kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. Platný zákon o ochraně ovzduší od 1. 9. 2024 neumožní domácnostem provozovat neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Ty je třeba vyměnit za jiný zdroj tepla. Nízkopříjmové domácnosti mohou získat informace na krajské informační lince: 564 602 888, ostatní žadatelé mohou využít podporu poskytovanou z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, kterou administruje Státní fond životního prostředí. Informace jsou podávány na telefonu 731 633 193.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina: Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v letošním roce obdrželo sedm osobností – kamenná medaile byla udělena emeritnímu primáři Nemocnice Pelhřimov Vladimíru Lemanovi, skleněnou medaili obdrželi Milan Dufek, organizátor kulturních a společenských akcí ve Velkém Meziříčí, Jana Vejsadová, knihovnice a organizátorka projektů pro zdravotně znevýhodněné a Jiří Zvolánek, nestor českého bramborářství. Dřevěná medaile pro mladé talenty patří Miroslavě Časarové, opěrní pěvkyni, Matějovi Doležálkovi, nadanému studentovi matematiky a přírodovědných oborů a Viktoru Stockerovi, talentovanému akordeonistovi. Pamětní bronzovou medaili in memoriam obdržel Josef Serinek, protinacistický odbojář romské národnosti, který se zasloužil o osvobození Bystřice nad Pernštejnem.

Kapacity pobytových sociálních zařízení: V krajské síti sociálních služeb je aktuálně 3095 lůžek v domovech pro seniory a domovech se speciálním režimem. Vážný zájem o využívání pobytových služeb má aktuálně přibližně 1400 osob. Tito žadatelé se průběžně dostávají na uvolněná místa a ten, kdo akutně potřebuje nastoupit do zařízení, bývá obvykle uspokojen v řádech týdnů až měsíců, podle toho, jaké jsou jeho požadavky na lokalitu, spolubydlení a další. Pouze v některých lokalitách zájemci čekají déle. V každém případě platí pravidlo, že se individuálně posuzuje závažnost situace jednotlivých žadatelů. Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že v krajem zřizovaných sociálních zařízeních se o klienty stará 895 pracovníků, další řádově stovky lidí poskytují péči v zařízeních zřizovaných městy a dalšími poskytovateli.

Zimní údržba: Krajský dispečink údržby komunikací II. a III. tříd funguje 365 dní v roce. V případě nutnosti můžete využít telefonní spojení 567 117 100.

Barevné Vánoce: Po třech letech se do sídla Kraje Vysočina vrátí předvánoční akce s názvem Barevné Vánoce. 7. prosince od 9:30 do 15 hodin provoní kongresové křídlo sídla kraje na Žižkově ulici v Jihlavě vánoční cukroví, nejen klienti domovů pro seniory i děti z dětských domovů nabídnou k prodeji své vánoční výtvory a členové rady kraje rozsvítí krajský vánoční stromeček. Veřejnost je srdečně zvána.

Festival bude delší: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava by mohl být příští rok až desetidenní a nabídnout více projekcí. Kraj Vysočina je připraven upravený organizační model finančně podpořit. Festival by tak mohlo navštívit více diváků a přidané víkendové projekce by mohly být nabídnuty kromě studentů filmových škol i ostatním návštěvníkům festivalu.

Více informací na www.kr-vysocina.cz

Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina
předseda Oblastního sdružení ODS Jihlava