18. března 2024

Sedm zpráv z Vysočiny: Začíná turistická sezóna, Vysočina se bude hýbat a seniorům nabízíme divadlo zdarma

Veřejnost a to zdaleka nejen z Vysočiny rozhodla, že náš kraj – naše Vysočina je nejpopulárnější turistickou destinací České republiky. Kraj Vysočina totiž ovládl tradiční anketu s názvem Kraj mého srdce, kterou pravidelně vyhlašuje turistický portál Kam po česku.

nketa po dvanáct let mapuje míru popularity domácích turistických destinací. „Už vloni bylo umístění Vysočiny skvělé a letos se díky hlasům veřejnosti stala absolutním vítězem ankety. Díky za toto vynikající umístění a vlastně i zpětnou vazbu od domácích i návštěvníků patří nejen krajské destinační agentuře Vysočina Tourism, ale i všem hoteliérům, poskytovatelům služeb, provozovatelům památek a regionálních atraktivit, ale i zástupcům lokálních destinačních společností a samotným městům a obcím, které často rozvoji turismu věnují velkou pozornost,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. A stejně jako každý měsíc přidává svůj výčet důležitých události

Vesnice roku Kraje Vysočina: Až do 26. dubna 2024 se mohou i vaše obce přihlásit do krajského kola 28. ročníku soutěže Vesnice roku. Nově se mezi oceněními objeví fialová stuha za inovativní řešení. Loni byla zlatou stuhou (tedy cenou pro krajského vítěze) oceněna Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Je čas na přihlášky do letní Mladé univerzity: Přeshraniční Mladá univerzita se letos koná od 4. do 9. srpna 2024 v rakouském městě Raabs an der Thaya a v Jihlavě. Hlavním tématem pro letošní rok je „Freundschaft ohne Grenzen – Přátelství bez hranic“. Program je určen pro děti ve věku 11–15 let, je kladen zvláštní důraz na to, aby se děti a mládež seznámily s českou i rakouskou kulturou. Veškerý program probíhá dvojjazyčně, a tak děti nepotřebují aktivně znát německý jazyk. Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na internetové adrese https://www.jungeuni-waldviertel.at/. Na stejné adrese je možné děti přihlásit do vyčerpání kapacity.

Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina (SOKR): Krajská rada projednala aktualizovanou verzi SOKR. Jde o důležitý dokument, který zohledňuje jeden z veřejných zájmů našeho kraje – ochranu krajiny. Bude sloužit jako další podklad k možnému plánování a umisťování fotovoltaických a větrných elektráren a upozorňovat na výskyt cenných přírodních a kulturněhistorických jevů, případně na možné kolizní situace. Strategie ochrany krajinného rázu je zpracována formou mapových podkladů a doprovodné textové části a bude k ní přihlíženo v průběhu povolovacího řízení u záměrů obnovitelných zdrojů energie v katastrech obcí.

Divadlo pro seniory zdarma: Po loňském úspěchu edukativních divadelních představení přidává Kraj Vysočina další vystoupení zaměřené na bezpečné užívání internetu, které má především seniory upozornit na možná rizika a podvody. Herci jihlavského Divadla na Kopečku upozorní ve scénkách na nejčastější podvody, které hrozí v online světě, poradí, jak se proti nim bránit a co dělat. Program akce počítá i s malým koncertem hitů Karla Gotta v podání kapely Karel Gott revival Morava a hosté mohou navštívit stánky organizací prezentující seniorské služby. Představení, která jsou přístupná zdarma, jsou naplánována: 28. 3. Havlíčkův Brod, 11. 4. Žďár nad Sázavou, 9. 5. Třebíč, 30. 5. Pelhřimov, 13. 6. Jihlava.

Zasportujte si s Vysočinou v pohybu: V termínu od 8. do 14. dubna 2024 se bude konat třetí ročník akce Vysočina v pohybu. K týdnu sportu zdarma se přihlásily desítky vnitřních sportovišť, která nabídnou své volné kapacity a umožní veřejnosti rekreačně sportovat. Volné termíny pro protažení těla ve vašem okolí najdete na internetové adrese vysocinavpohybu.cz.

Sedmidenní jízdenka ušetří cestujícím peníze: Pokud patříte k pravidelným cestujícím využívajícím Veřejnou dopravu Vysočiny, tzn., že jezdíte autobusem nebo vlakem pravidelně např. celý týden do zaměstnání nebo do školy, řekněte si při nákupu jízdenky o její sedmidenní variantu. Výhoda se projeví už při osmé cestě. Jízdenka se vyplatí žákům i těm, kteří pracují na směny a dojíždí do zaměstnání i o víkendu. Více na verejnadopravavysociny.cz nebo idsvdv.cz.

Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina
předseda Oblastního sdružení ODS Jihlava