Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Kliment

předseda místního sdružení

Kristýna Kupská

místopředsedkyně místního sdružení

Roman Popek

pokladník místního sdružení

Robert Bogdány

člen místní rady

Ivan Tomšů

člen místní rady